ATZELHOF CATTERY

BRITISH SHORTHAIR - DEVON REX

HOME | CONTACT


Devon Rex Male

PEDIGREE

 

CFA GRC ATZELHOF'S MARSHMALLOW

WHITE BLUE EYED

 

DOB 04/03/12

SIRE: CFA CH WINGED PIKSI VLADIMIR OF ATZELHOF

DAM: CFA GRC DW ATZELHOF'S KABA

 

BACK